Aktualności
O Projekcie
Linki
Kontakt
 Dokument bez tytułu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analityczno-badawczymi wszystkich zrealizowanych w ramach projektu badań i opracowań. Poniżej zamieszczamy elektroniczną wersję wydanej przez nas publikacji zatytułowanej "Lubelskie obserwatorium gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany". Znajdą w niej Państwo "Raport z badań przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego" autorstwa Beaty Romejko oraz następujące analizy:
<> "Profil gospodarczy województwa lubelskiego. Diagnoza i ocena zróżnicowania wewnątrzregionalnego"        Radosława Mącika
<> "Analiza zwolnień grupowych w województwie lubelskim w latach 2006-2010" Konrada Konefała
<> "Prognoza tworzenia i likwidacji miejsc pracy w województwie lubelskim na podstawie danych        statystycznych" Beaty Romejko

LOG - Aktualne trendy i prognozowane zmiany.pdf

 

Badania
Analizy
Raporty