Aktualności
O Projekcie
Linki
Kontakt
 Dokument bez tytułu

PRZYDATNE LINKI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie www.wup.lublin.pl

Unia Europejska www.europa.eu

Fundusze Strukturalne www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss/programy/krajowe/pokl

Siódmy Program Ramowy cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Portal Innowacji www.pi.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl

Narodowy Program Foresight foresight.polska2020.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.gov.pl/?lang=pl

Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass Sp.j. www.eurocompass.pl

Badania
Analizy
Raporty