Aktualności
O Projekcie
Linki
Kontakt
 Dokument bez tytułu

BADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Badania przedsiębiorstw
Badania te mają na celu określenie branż podlegających modernizacji oraz tych, które powinny podlegać modernizacji, a także poznanie ich wewnętrznej kondycji i uwarunkowań. Celem jest również określenie popytu w modernizowanych branżach na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych.
Badaniem zostanie objętych 300 pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Wyniki zostaną zaprezentowane w formie raportu badawczego. Pozwolą one na opracowanie rekomendacji niezbędnych
do formułowania właściwych mechanizmów zaradczych ryzyku redukcji zatrudnienia w wyniku procesów adaptacyjnych czy modernizacyjnych w modernizowanych branżach. Ponadto dzięki wynikom możliwe
będzie przygotowanie skutecznych programów i projektów na rzecz rozwoju pracowników
i modernizowanych przedsiębiorstw w województwie lubelskim.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki przeprowadzonych
w ramach projektu badań przedsiębiorstw. Raport dostępny jest w zakładce RAPORTY

 

 


Badania
Analizy
Raporty