Aktualności
O Projekcie
Linki
Kontakt
 Dokument bez tytułu

ANALIZY

Analiza gospodarcza

Analiza zostanie przygotowana na podstawie danych z Urzędu Statystycznego, a także z wcześniejszych badań czy różnego rodzaju opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej województwa lubelskiego. Celem analizy będzie uzyskanie informacji o trendach rozwojowych w województwie (powstanie m.in. lista branż modernizowanych oraz branż najbardziej rozwojowych). Część analizy ma się również koncentrować na prognozie sytuacji gospodarczej regionu. Ważnym elementem analizy będą ponadto wnioski i rekomendacje, w których zostaną sformułowane mechanizmy zaradcze ryzyku redukcji zatrudnienia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Analiza zwolnień grupowych
Analiza zwolnień grupowych zostanie opracowana na podstawie danych statystycznych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i z poszczególnych powiatowych urzędów pracy województwa lubelskiego. Przedsiębiorstwa dokonujące zwolnień grupowych mają obowiązek informować właściwy urząd pracy o planowanym,
a następnie dokonanym zwolnieniu grupowym. Na tej podstawie powstanie szczegółowa analiza, ukazująca strukturę zwolnień grupowych według branż zakładów pracy oraz na podstawie ich lokalizacji. Wyniki będą również podstawą do formułowania mechanizmów zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania.

Analiza – prognoza tworzenia i likwidacji miejsc pracy na podstawie danych statystycznych
Analiza zostanie opracowana na podstawie danych statystycznych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz
z poszczególnych powiatowych urzędów pracy. Zostaną zebrane wszystkie dotychczasowe dane
i opracowania, a na ich podstawie powstaną wnioski i rekomendacje pozwalające na formułowanie mechanizmów zaradczych. Analiza będzie przygotowana m.in. na podstawie opracowań WUP z poprzednich lat dotyczących monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych, ofert pracy według zawodów
w urzędach pracy oraz opracowań dotyczących skuteczności szkoleń.

Wszystkie opracowane w ramach projektu analizy są dostępne w zakładce RAPORTY

Badania
Analizy
Raporty