Aktualności
O Projekcie
Linki
Kontakt
 Dokument bez tytułu
AKTUALNOŚCI

04.10.2010
Przygotowujemy wysyłkę publikacji książkowej "Lubelskie obserwatorium gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany". Książka jest dystrybuowana bezpłatnie wśród przedstawicieli instytucji
z terenu województwa lubelskiego zaangażowanych w problematykę modernizacji przedsiębiorczości oraz wspierania procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W przesyłce do publikacji dołączona została ankieta ewaluacyjna – bardzo prosimy wszystkich adresatów o jej wypełnienie i przesłanie w załączonej kopercie do biura naszego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wydanej przez Europerspektywę książki i z góry dziękujemy za odesłanie do nas uzupełnionych ankiet.


27.09.2010
Dnia 24 września 2010 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana "Lubelskie obserwatorium gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany", której głównym celem
było podsumowanie wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, pracodawcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja poświęcona była aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej, a także sytuacji panującej na lubelskim rynku pracy. Zaproszeni prelegenci wystąpili z następującymi prezentacjami:

<> dr Radosław Mącik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – "Profil gospodarczy województwa       lubelskiego. Diagnoza i ocena zróżnicowania wewnątrzregionalnego"
<> Beata Romejko, prezes firmy Europerspektywa – "Trendy rozwojowe w województwie lubelskim –       badania przedsiębiorstw"
<> prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – "Spowolnienie       gospodarcze w ocenie przedsiębiorstw województwa lubelskiego"
<> Konrad Konefał, Europerspektywa – "Analiza zwolnień grupowych w województwie lubelskim w latach       2006-2010"
<> Beata Romejko, prezes firmy Europerspektywa – "Prognoza tworzenia i likwidacji miejsc pracy w       województwie lubelskim"
<> dr Bartosz Jóźwik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – "Ocena instrumentów       zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego"

Prelegentom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na konferencję i za przygotowanie ciekawych wystąpień. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za udział w zorganizowanym przez nas spotkaniu. Poniżej zamieszczamy materiały konferencyjne.


Materiały Konferencyjne.pdf24.09.2010
W telewizji regionalnej zostanie wyemitowany film promocyjny informujący o projekcie "Lubelskie obserwatorium gospodarcze" oraz upowszechniający jego wyniki. Daty kolejnych emisji programu to: 25, 26, 28 i 29 września 2010 roku.


10.09.2010
W dzisiejszym lubelskim wydaniu "Gazety Wyborczej" został opublikowany artykuł prezentujący wyniki badań i analiz przeprowadzonych przez Europerspektywę w ramach "Lubelskiego obserwatorium gospodarczego". Jego treść zamieszczamy poniżej. Terminy kolejnych publikacji artykułu to: 10, 13 i 17 września.

Artykuł Prasowy LOG.pdf03.09.2010
Dzisiaj w lubelskiej "Gazecie Wyborczej" ukazało się ogłoszenie informujące o planowanej przez Europerspektywę konferencji podsumowującej realizację projektu. Zaproszenie to będzie publikowane w prasie regionalnej także w następujących terminach: 6, 10, 13 oraz 21 września. Z treścią ogłoszenia mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Ogłoszenie prasowe o konferencji LOG.pdf


01.09.2010

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT!


Dnia 24 września 2010 r. organizujemy konferencję zatytułowaną
„Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze – aktualne trendy i prognozowane zmiany",
która będzie podsumowaniem realizowanego przez naszą firmę projektu "Lubelskie obserwatorium gospodarcze".

Miejsce i czas konferencji: Uniwersytet Medyczny, Aula Collegium Universum, IV piętro,
ul. Chodźki 1, Lublin, godzina 10.00.

Uwaga!
W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go pocztą e-mail na adres info@europerspektywa lub faksem
pod numer
81 444 50 59 do dn. 22 września 2010.

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Formularz zgłoszeniowy LOG.doc
Program konferencji LOG.pdf


16.08.2010
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analityczno-badawczymi wszystkich zrealizowanych w ramach projektu badań i opracowań. Poniżej zamieszczamy elektroniczną wersję wydanej przez nas publikacji zatytułowanej "Lubelskie obserwatorium gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany". Znajdą w niej Państwo "Raport z badań przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego" autorstwa Beaty Romejko oraz następujące analizy:
<> "Profil gospodarczy województwa lubelskiego. Diagnoza i ocena zróżnicowania wewnątrzregionalnego"        Radosława Mącika
<> "Analiza zwolnień grupowych w województwie lubelskim w latach 2006-2010" Konrada Konefała
<> "Prognoza tworzenia i likwidacji miejsc pracy w województwie lubelskim na podstawie danych        statystycznych" Beaty Romejko

LOG - Aktualne trendy i prognozowane zmiany.pdf


02.08.2010

Wszystkie powstałe w ramach „Lubelskiego obserwatorium gospodarczego” opracowania znajdą się w publikacji końcowej, która zostanie wydana zarówno w wersji książkowej, jak i na płycie CD. Publikacja ta jest w tym momencie przygotowywana do druku. Będzie ona dystrybuowana bezpłatnie podczas konferencji, a po jej zakończenie – także rozsyłana.


14.06.2010
Trwają prace nad przygotowywanymi w ramach projektu trzema analizami oraz raportem z badań. Już wkrótce będzie się można zapoznać z treścią powstających opracowań, które zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.


01.06.2010
Rozpoczyna się etap związany z opracowaniem w ramach projektu raportu z badań przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Raport przygotowuje Beata Romejko.


31.05.2010
Na wprowadzonych do komputera danych z ankiet zostały dokonane odpowiednie obliczenia statystyczne. Tak opracowane materiały pozwolą na przygotowanie raportu z badań.


01.05.2010
Przystępujemy do przygotowania analizy zwolnień grupowych na podstawie danych statystycznych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz poszczególnych powiatowych urzędów pracy województwa lubelskiego. Analizę tę opracuje dla nas Konrad Konefał.

19.04.2010
Zakończył się proces ankietowania pracodawców. Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego za wzięcie udziału w badaniach i poświęcenie nam swojego czasu. Wkrótce przystępujemy do wprowadzenia uzyskanych danych z ankiet do komputera.


31.03.2010
Przystępujemy do przygotowania analizy-prognozy tworzenia i likwidacji miejsc pracy na podstawie danych statystycznych. Analizę będzie opracowywać Beata Romejko. Do zapoznania się z jej treścią zapraszamy już pod koniec czerwca bieżącego roku.


17.03.2010

Rozpoczynają się prace związane z opracowaniem w ramach projektu „Lubelskie obserwatorium gospodarcze” analizy gospodarczej województwa lubelskiego. Analizę tę przygotowuje dla nas dr Radosław Mącik z Katedry Marketingu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


08.03.2010
Trwa badanie przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Do objętych badaniem przedsiębiorców zgłaszają się ankieterzy z zamiarem przeprowadzenia wywiadów.


18.02.2010
Odbyło się spotkanie organizacyjne i szkolenie dla zaangażowanych do badań ankieterów. Ankieterzy ci,
w ramach projektu „Lubelskie obserwatorium gospodarcze”, rozpoczynają przeprowadzanie wywiadów
z objętymi badaniem 300 pracodawcami z terenu województwa lubelskiego.10.02.2010
Została przygotowana i wysłana specjalna korespondencja do objętych badaniem przedsiębiorstw informująca ich o projekcie i planowanym przebiegu badań. Z góry bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za wzięcie udziału w badaniu.


04.01.2010
Metodologia badawcza oraz narzędzie badawcze niezbędne do przeprowadzenia badań przedsiębiorstw
z terenu województwa lubelskiego zostały już przygotowane. Ankiety będą teraz skierowane do wydruku.07.12.2009
Trwają prace nad opracowaniem metodologii badawczej i narzędzia badawczego do badań 300
pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Badanie będzie realizowane za pomocą kwestionariusza wywiadu w okresie luty-kwiecień 2010 r.
Metodologię i kwestionariusz opracowuje Beata Romejko.29.10.2009
Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dotyczącą realizacji projektu „Lubelskie obserwatorium gospodarcze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2.

Badania
Analizy
Raporty