Aktualności
O Projekcie
Linki
Kontakt
 Dokument bez tytułu

O PROJEKCIE

Projekt badawczy „Lubelskie obserwatorium gospodarcze” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2., na podstawie umowy
nr 253/POKL.08.01.02-06-010/09-00 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Okres realizacji projektu to: 1 listopada 2009 – 31 października 2010 roku.

Celem ogólnym projektu jest wskazanie w województwie lubelskim branż, które przechodzą procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz tych, które powinny je przejść, a także poznanie ich sytuacji w kontekście możliwości wspierania procesów modernizacyjnych w okresie od 1.11.2009 do 31.10.2010 roku. Celem projektu jest ponadto poznanie trendów rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych w województwie lubelskim, co przyczyni się do tworzenia efektywnych i o wysokiej jakości programów czy projektów na rzecz działań zaradczych oraz instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej.

Cele szczegółowe projektu to:
- sporządzenie listy branż modernizowanych oraz listy branż, które powinny podlegać modernizacji;
- zdiagnozowanie sytuacji branż modernizowanych;
- zdiagnozowanie trendów rozwojowych województwa lubelskiego;
- opracowanie prognozy gospodarczej;
- diagnoza dotycząca tworzenia i likwidacji miejsc pracy – w poszczególnych zawodach i w poszczególnych   branżach;
- opracowanie listy poszukiwanych zawodów;
- sformułowanie mechanizmów zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia   niespodziewanej zmiany gospodarczej;
- opublikowanie i upowszechnienie diagnozy trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w   województwie lubelskim w celu wykorzystania jej do realizacji działań zaradczych.

W ramach projektu na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzone będą badania przedsiębiorstw. Ponadto w oparciu o dane statystyczne zostaną opracowane trzy analizy: analiza gospodarcza, analiza zwolnień grupowych oraz analiza - prognoza tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Zebrane wyniki badawcze
i analityczne zostaną upowszechnione m.in. w formie publikacji książkowej, a także za pośrednictwem prasy, Internetu czy telewizji. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca osiągnięte rezultaty.

Badania
Analizy
Raporty